آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال 1400
(دوره های روزانه، شهریه پرداز و دانشگاه آزاد اسلامی)